Engineering World 2011: OpenCL in the Cloud

[Dutch] Op het Sogeti Engineering World 2011 heb ik een presentatie gehouden over OpenCL in de cloud, in het Nederlands. Om the coolheidsfactor te verhogen heb ik gebruik gemaakt van Prezi als contrast met de standaard dia-show-presentaties. Het resultaat treft u hier beneden, maar kan helaas onmogelijk het hele verhaal vertellen dat ik gedeeld heb tijdens de presentatie. Wilt u ergens iets meer van afweten, vraag gewoon of zet een comment onderaan dit artikel. Ik luister naar mijn lezers via Twitter.

De presentation bestaat uit 4 delen: een introductie, uitleg van OpenCL, Mobiele apparaten en and Data-centres. De laatste twee vormen cloud-computing.

[English] At the Sogeti Engineering World 2011 I presented about OpenCL in the cloud, in Dutch. To increase the relative cool-factor I made sure I had the only Prezi-presentation between the standard sheet-flip presentations. The result you can see below, but can impossibly tell all I shared at the presentation. If you want to know more, just ask or put an comment under this article. I listen to my readers via Twitter.

The presentation has four parts: an introduction, explanation of OpenCL, Mobile devices and data centres. The last two form a segment cloud-computing I want to focus on.

[prezi id=’d8frj98kqdgx’]

Introductie / Introduction

[Dutch] Hier introduceer ik mijzelf, Apple en de Khronos-groep. Ik zoom in op de voor de aanwezigen meest belangrijke leden van de groep. ARM noemde ik ook, maar niemand had gehoord van de komende grote veranderingen in deze markt. Daarna stip ik licht de concurrenten aan en zet ze tegenover OpenCL; ik kijk ook hoe MP/MPI juist samen kunnen werken met OpenCL.

[English] Here I introduce myself, Apple and the Khronos group. I zoom in on the most important players for the attendees: X86+GPGPU. ARM is mentioned, but nobody heard of the upcoming big changes in this market. Then I focus on the competitors of OpenCL and how they compare; I also explain how MP/MPI can work together with OpenCL.

OpenCL

[Dutch] Het is lastig om de woorden erbij te vertellen, dus ik maak binnenkort een apart artikel hierover. Vooral de vergelijking met bestaande technieken als threads en MP/MPI heeft wat meer verdieping nodig.

Het OpenCL-voorbeeld wat gebruikt wordt is zo niet geoptimaliseerd, dat het eenvoudiger is uit te leggen.

[English] It is hard to put the words with this part, so I will release a separate article about what OpenCL is. Especially the comparison with existing techniques like threads and MP/MPI needs some more extensive explanation.

The OpenCL example used is so not optimised, that it is easier to explain.

Mobiele appraten / Mobile devices

[Dutch] Na kort te zijn ingegaan op wat clouds zijn, leg ik uit waarom ik voor mobiele apparaten heb gekozen als onderwerp: de huidige PC-markt wordt gepenetreerd door minder krachtige smartphones en tablets; deze internet-apparaten kunnen meer dan desktops wel wat rekenkracht kunnen gebruiken uit clouds.

De eerste focus is wat mobiele apparaten al kunnen doen. Hoe krachtig zijn ze? Dan volgt een korte introductie van een cloud-concurrent: mesh-netwerken. Alhoewel mesh-netwerken veel kunnen bereiken, is het nadeel nog steeds de beperking van batterijen.

[English] After tipping the subject “clouds” for a short moment, I explain why I chose for mobile devices as a subject: the current PC-market is attacked from below with less powerful smartphones and tablets; these internet-connected devices could use the computational power of clouds more than desktop-computers.

The first focus is what mobile devices already can do. How powerful are they? Then a short introduction to a cloud-competitor: mesh-networks. While mesh-networks can do a lot, the disadvantage is still the limits of batteries.

Data Centers

[Dutch] Hier focus is op 4 onderdelen: HPC, Energie&Kosten, ARM and OpenCL-Clusters. Zoals ik al eerder heb aangegeven is het HPC-landschap veranderd. Zo is de prijs van een super-computer enorm gedaald door gebruik van GPU’s. Als GPGPU gemeengoed is, zal dit wel weer bijtrekken en een gemiddelde kredietkaart je niet van een Top500-supercomputer kan voorzien.

Het grote voordeel van parallelle processoren is dat ze makkelijker te schalen zijn door cores simpelweg uit te zetten; ook op volle kracht is de FLOPS/kWh lager dan met conventionele CPU’s.

ARM gaat een steeds grotere rol in spelen – ik zal daar het komende jaar veel over schrijven.

OpenCL-clusters zijn nu het beste geïmplementeerd door MOSIX; VMware heeft de Gallium3D-drivers met OpenCL-ondersteuning. Met andere woorden: alles staat klaar om (gevirtualseerde) OpenCL-clusters te bouwen.

[English] Here the focus is on 4 parts: HPC, Energy&costs, ARM and OpenCL-clusters. As I mentioned earlier, the HPC-landscape has changed. For example the prices of super-computers have lowered by using GPUs. Once GPGPU is common, one cannot buy a Top500 super-computer with an average credit card anymore.

The advantage of parallel processors is they scale easier to reduce energy-costs by turning cores on or off; also at full power the FLOPS/kWh is lower than with conventional CPUs.

ARM is going to have a larger role – I will write a lot about that more the coming year.

OpenCL-clusters are best implemented by MOSIX; VMware has the Gallium3D-drivers with OpenCL-support.With other words: all is ready to build your (virtualised) OpenCL-clusters.

Presentatie / Presentation

[Dutch] Lang niet alles van mijn presentatie is verteld in bovenstaande. Ik hoop echter dat u een overzicht heeft gekregen. Als u meer details wilt kan StreamHPC een presentatie geven bij u op kantoor – nuttig als u denkt aan investeren (in de brede zin van het woord) in ARM en/of OpenCL en GPGPU, maar het fijne er nog van af wilt weten. Neem gerust contact op voor meer informatie.

[English] Not even half of is written down here. I hope I gave you a quick overview. If you want to get more details StreamHPC can give a presentation at your office – useful if you think of investing (in the broad sense of the word) in ARM and/or OpenCL en GPGPU, but want to know more about it. Please contact us for more information.

One thought on “Engineering World 2011: OpenCL in the Cloud

  1. Pingback: Tweets that mention Engineering World 2011: OpenCL in the Cloud « StreamHPC (mobile) -- Topsy.com

Comments are closed.